Java Syntax / Sözdizimi Kuralları

Türkçeleştirilmiş Değişken İsimleri public class BasitToplamaIslemi İle { public static void main(final String[] pArgs) { double ilkSayi, ikinciSayi, toplam; ilkSayi = 2.7; ikinciSayi = 4.2; toplam...